گفت‌وگو
آرزوي تحقق‌نيافته‌ استاد فرشچيان
گوشه‌اي از ملاقات با خالق قاب‌هاي ماندگار
ظهر پاييزي 22 مهر 1391 براي ديدار بزرگمردي از اهالي هنر، به منزلش رفتيم. تمام ذرات وجودم، در چشم و گوش و قلبم متمركز بودند.

متن کامل >>

گفت‌وگويي كوتاه با مجيد مهرگان
حاضرم باز هم براي استاد فرشچيان شاگردي كنم
استاد مجيد مهرگان كه از سرآمدان نقاشي ايراني است در گفت‌وگويي اظهار داشت: «حاضرم باز هم براي استاد فرشچيان شاگردي كنم.»

متن کامل >>


ملاقات با دُردانه نگارگري ايران / با استاد فرشچيان از عصر عاشورا تا ضريح امام حسين(ع)
استاد فرشچيان معتقد است: «من هر چه دارم متعلق به ملت و مردمم است و اين عشق به زادگاهم، مذهب و باورها و اعتقادات من است كه در سال‌هاي زندگي‌ام مرا ياري كرده است.»

متن کامل >>