ديگران
كويچيرو ماتسورا مديركل يونسكو
فرشچيان نقاش افسونگري است
كويچيرو ماتسورا مديركل يونسكو درباره آثار استاد فرشچيان معتقد است: «جهان محمود فرشچيان به راستي قلمرو سحرآميزي است كه در آن واقعيت و خيال در برابر يكديگر قرار نگرفته‌اند بلكه با همسازي و همنوايي تخيل حيرت‌انگيز به هم آميخته و توأم شده‌اند.»

متن کامل >>

فدريكو مايور مديركل پيشين يونسكو
آثار فرشچيان سير و سياحت در جهان شگفتي‌هاست
فدريكو مايور مديركل پيشين يونسكو درباره آثار فرشچيان مي‌گويد: «گشودن كتاب نقاشي‌هاي محمود فرشچيان به راستي سير و سياحت در جهاني از شگفتي‌هاست. در نخستين نگاه بيننده درمي‌يابد كه كيمياي نهفته در آن آميزه دلاويزي از حقيقت و خيال است و محمود فرشچيان از افراد نادري است كه به راز و رمز اين كيميا آگاهي دارد.»

متن کامل >>

امبرتو بالديني استاد و رئيس دانشگاه هنر فلورانس ايتاليا:
فرشچيان، كلام آخر و درخشان‌ترين فصل منظومه تاريخ هنر است
امبرتو بالديني استاد كرسي تاريخ هنر و رئيس دانشگاه بين‌المللي هنر فلورانس ايتاليا درباره استاد فرشچيان معتقد است: «او كلام آخر و درخشان‌ترين فصل منظومه تاريخ هنر تا اين زمان به شمار مي‌آيد. او در فكر نقش‌آفريني گل نيست؛ او مي‌خواهد ما عطر گل را درك كنيم.»

متن کامل >>

پروفسور دكتر برت فراكنر، استاد دانشگاه بامبرگ-آلمان:
آثار فرشچيان ميراث هنري كل جهان است
پروفسور دكتر برت فراكنر، رئيس كرسي ايران‌شناسي، زبان، تاريخ و فرهنگ دانشگاه بامبرگ-آلمان درباره آثار استاد فرشچيان معتقد است: «نقاشي فرشچيان پيوند تمام‌عيار با هنر اصيل ايران دارد و هنر او متعلق به يك تمدن خاص نيست بلكه ميراث هنري و فرهنگي كل جهان محسوب مي‌شود.»

متن کامل >>

شيكنوبو كيمورو رئيس موزه هنر استانداري هيوكن-ژاپن:
ابديت در چرخش‌هاي خيره‌كننده قلم فرشچيان
شيكنوبو كيمورو رئيس موزه هنر استانداري هيوكن-ژاپن درباره آثار استاد فرشچيان معتقد است: «فرشچيان در آثار خود ابديت كائنات را به ياري چرخش‌هاي خيره‌كننده بازنمايي مي‌كند.»

متن کامل >>


<< صفحه قبلی1 2 3 صفحه بعدی >>