ديگران
رابرت هيلن برنارد، استاد دانشگاه ادينبورگ:
در قلمرو هنر مدرن سبك فرشچيان بي‌همانند است
رابرت هيلن براند استاد هنر اسلامي دانشگاه ادينبورگ-انگلستان درباره استاد فرشچيان معتقد است: «در قلمرو هنر مدرن سبك فرشچيان بي‌همانند است.»

متن کامل >>


<< صفحه قبلی1 2 3