افتخارات

  برگ‌هايي از افتخارات  قرار گرفتن نام استاد در كتاب مشهور Who s who، نسخه قرن بيست‌ويكم (1380)

  قرار گرفتن نام استاد در فهرست روشنفكران قرن بيست‌ويكم (1379)

  مدال طلاي برترين درجه هنري (1372)

  تنديس طلايي اسكار، ايتاليا (1987)

  تنديس طلايي اروپايي هنر، ايتاليا (1364)

  نشان هنر نخل طلايي ايتاليا (1363)

  ديپلم آكادميك اروپا، آكادمي اروپا، ايتاليا (1362)

  ديپلم لياقت دانشگاه هنر، ايتاليا (1361)

  جايزه اول وزارت فرهنگ و هنر، ايران (1352)

  مدال طلاي جشنواره بين‌المللي هنر، بلژيك (1337)

  مدال طلاي هنر نظامي، ايران (1331)

  برگزيده همايش چهره‌هاي ماندگار (1383)