گفت‌وگو
گفت‌وگويي كوتاه با مجيد مهرگان
حاضرم باز هم براي استاد فرشچيان شاگردي كنم
استاد مجيد مهرگان كه از سرآمدان نقاشي ايراني است در گفت‌وگويي اظهار داشت: «حاضرم باز هم براي استاد فرشچيان شاگردي كنم.»

متن کامل >>

آرزوي تحقق‌نيافته‌ استاد فرشچيان
گوشه‌اي از ملاقات با خالق قاب‌هاي ماندگار
ظهر پاييزي 22 مهر 1391 براي ديدار بزرگمردي از اهالي هنر، به منزلش رفتيم. تمام ذرات وجودم، در چشم و گوش و قلبم متمركز بودند.

متن کامل >>


ملاقات با دُردانه نگارگري ايران / با استاد فرشچيان از عصر عاشورا تا ضريح امام حسين(ع)
استاد فرشچيان معتقد است: «من هر چه دارم متعلق به ملت و مردمم است و اين عشق به زادگاهم، مذهب و باورها و اعتقادات من است كه در سال‌هاي زندگي‌ام مرا ياري كرده است.»

متن کامل >>