ديگران
پروفسور فرانسيس ريشار
آثار فرشچيان ما را به حال خلسه مي‌برد
پروفسور «فرانسيس ريشار»، موزه‌دار ارشد بخش نسخ خطي كتابخانه ملي فرانسه، درباره آثار استاد محمود فرشچيان معتقد است: «بايد عنان خيالمان را رها كنيم تا به دنبال تخيل اين هنرمند رود و بگذاريم او ما را با خود به همان خلسه يا «حال» تقريبا صوفيانه ببرد. آيا زيباتر از اين مي‌توان به ذوق و قريحه اين هنرمند احترام كرد؟»

متن کامل >>

پروفسور ارنست گروبه - پروفسور الينور سيمز
آثار فرشچيان نوآوري برجسته در قرن بيست‌ويكم
پروفسور ارنست گروبه و الينور سيمز معتقدند: «ويژگي آثار فرشچيان آن است كه نگارگري را از «تجسم‌گرايي شعر » رهانيده و با «ابزار تصويرسازي»، به هنري مستقل و خودكفا تبديل كرده است. او هنرمند برجسته قرن بيست‌ويكم است.»

متن کامل >>

هوانگ‌جو، نقاش بزرگ چين:
فرشچيان؛ هنرمندي كه به همه ادوار تعلق دارد
استاد هوانگ‌جو، نقاش بزرگ چين، رئيس مركز تحقيقات هنري چين و رئيس موزه يان‌هوانگ پكن درباره آثار استاد فرشچيان معتقد است: «آثارش،‌ او را از معدود هنرمنداني ساخته كه ماندگارند و تنها فرزند زمان خويش نيستند بلكه به همه ادوار هنر تعلق دارند.»

متن کامل >>

بازيل رابينسون عضو فرهنگستان بريتانيا:
پي‌بردن به راز و رمز آثار فرشچيان مشكل است
بازيل رابينسون عضو فرهنگستان بريتانيا و سرپرست بخش هنري موزه ويكتوريا آلبرت لندن درباره آثار فرشچيان معتقد است: «پي‌بردن به راز و رمز تصاوير مشكل است و براي درك مفاهيم آثار فرشچيان بايد با عرفان، ادبيات فارسي، انديشه‌ها و باورهاي نهفته او آشنايي داشت.»

متن کامل >>

استوارت كري ولش، سرپرست موزه ساكلر دانشگاه هاروارد:
لايه‌هاي پنهان نقاش جهان‌هاي ديگر
استوارت كري ولش، سرپرست بخش‌ هنرهاي اسلامي و هندي موزه ساكلر دانشگاه هاروارد كه از فرشچيان با نام «نقاش ملكوتي» ياد مي‌كند، مي‌گويد: «آثار او سرشار از داده‌هاي گرانبها در زمينه فرهنگ و هنر ايران است؛ آثاري كه سرشار از راز و رمز زندگي است و نهفته‌هاي بسياري در لايه‌هاي نقوش او مي‌توان ديد.»

متن کامل >>


2 3 صفحه بعدی >>